Zoeken

Reserveren zaalruimte

Voor het reserveren van zaalruimte (niet voor bruiloften en partijen) kunt u contact opnemen met de beheerders van de Huizen van de Wijk:

 

HvdW Rivierenbuurt
Telefoonnummer: 020 8204492.
E-mailadres:
beheerhvdwr@woor.nl

HvdW De Pijp
Özcan Basyigit is aangesteld als locatieleider van Combiwel. U kunt contact met hem opnemen over verhuur en beheerstaken via:

telefoonnummer: 0651296274.
E-mailadres: o.basyigit@combiwel.nl

HvdW Olympus
Voor alle vragen omtrent gebruik van ruimtes en activiteiten in MFC Olympus kunt u contact opnemen via:

telefoonnummer: 020 6796825.

Algemeen telefoonnummer Olympus van maandag t/m vrijdag van 08.45-17.00 uur:
06 53839053.
E-mailadres:
hvdw.olympus@soozamsterdam.nl
 
HvdW Buitenveldert
Telefoonnummer: 020 6422835.
E-mailadres: 
receptie@mfcbinnenhof.nl

 
Hvdw Lydia
Telefoonnummer: 020 6629497.
E-mailadres:
info@buurthuislydia.nl

Heeft u zaalruimte nodig voor een bewonersinitiatief (voor en door buurtbewoners), dan kunt u contact opnemen nemen met de programmacoördinator of locatiegebonden buurtwerker van de Huizen van de Wijk.

Wie is online

We hebben 5 gasten en geen leden online

Huis van de Wijk Rivierenbuurt

 
Stichting WOOR

De programmacoördinator van het Huis van de Wijk Rivierenbuurt is officieel in dienst van het WOOR. De afkorting WOOR staat voor: Welzijn, Ontmoeting en Ondersteuning Rivierenbuurt.

Het WOOR wordt bestuurd door betrokken buurtbewoners die d.m.v. hun vrijwillige inzet als werkgever optreden, de organisatie draaiende houden én de programmacoördinator aansturen.

Het WOOR
Is er er voor de bewoners.
Werkt aan verbinding.
Heeft een visie op en kennis van de wijk.
Stelt binnen de mogelijkheden en in overleg met diverse partners het activiteitenprogramma op.
Houdt zich bezig met de profilering en de PR van het Huis van de Wijk.

De taken
Binnen beschikbare financiële kaders, afspraken omtrent tijdschema’s en prestaties e.d. ervoor zorgen dat het Huis van de Wijk een bruisende en adequaat toegeruste plek wordt waar bewoners en deelnemende organisaties graag, enthousiast, goed doordacht en op elkaar afgestemde activiteiten uitvoeren en samenwerken in een prettige omgeving.

Het creëren van ontmoetingsplekken ter voorkomen van isolement en vereenzaming bij bewoners.
Inzetten op versterking van eigen kracht en sociale netwerken van bewoners.
Bevordering vrijwillige inzet en participatie van bewoners, voor bewoners, door bewoners.
Betrokkenheid tussen jong en oud versterken.

Surf voor meer informatie over het WOOR naar: www.woor.nl

 
<- Terug

combiwelsooslogo outline buitenveldertwoor logo