Zoeken

Disclaimer

De programmacoördinatoren van de Huizen van de Wijk besteden de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze site. De informatie wordt zo actueel mogelijk bijgehouden. Toch kan het voorkomen dat de weergegeven informatie niet (meer) geheel juist is.
Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Het is de bezoekers van deze site niet toegestaan verstrekte informatie, producten of diensten zonder toestemming van de programmacoördinatoren en belanghebbenden op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken.
De programmacoördinatoren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met het gebruik van deze site en/of met de onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

De programmacoördinatoren van de Huizen van de Wijk

Amsterdam, 2014