Zoeken

Reserveren zaalruimte

Voor het reserveren van zaalruimte (niet voor bruiloften en partijen) kunt u contact opnemen met de beheerders van de Huizen van de Wijk:

 

HvdW Rivierenbuurt
Telefoonnummer: 020 8204492.
E-mailadres:
beheerhvdwr@woor.nl

HvdW De Pijp
Özcan Basyigit is aangesteld als beheerder van het pand.

U kunt contact met hem opnemen over verhuur en beheerstaken via:
telefoonnummer: 06 51296274.
E-mailadres:
o.basyigit@combiwel.nl

HvdW Olympus
Voor alle vragen omtrent gebruik van ruimtes en activiteiten in MFC Olympus kunt u contact opnemen via:

telefoonnummer: 020 6796825.

Algemeen telefoonnummer Olympus van maandag t/m vrijdag van 08.45-17.00 uur:
06 53839053.
E-mailadres:
hvdw.olympus@soozamsterdam.nl
 
HvdW Buitenveldert
Telefoonnummer: 020 6422835.
E-mailadres: 
receptie@mfcbinnenhof.nl

 
Hvdw Lydia
Telefoonnummer: 020 6629497.
E-mailadres:
info@huisvandewijklydia.nl

Heeft u zaalruimte nodig voor een bewonersinitiatief (voor en door buurtbewoners), dan kunt u contact opnemen nemen met de programmacoördinatoren van de Huizen van de Wijk.

Twitter Stadsdeel Zuid

Wie is online

We hebben 135 gasten en geen leden online

Huis van de Wijk de Pijp


Combiwel
Combiwel werkt vanuit de visie dat ’actieve deelname aan het maatschappelijk leven leidt tot een gezonde, stabiele samenleving’ en heeft zichzelf daarbij de volgende missie gesteld:
Het ontwikkelen, realiseren en onderhouden van een veilige lokale sociale infrastructuur waarbinnen mensen beter in staat worden gesteld hun eigen leven richting te geven en deel te nemen aan het maatschappelijk leven.

Doelgroep
Combiwel wil zoveel mogelijk mensen in staat stellen actiever deel te nemen aan de samenleving. Zowel kwetsbare burgers, de doelgroep van de Wmo, als niet-kwetsbare burgers, die nodig zijn om de niet-kwetsbaren te ondersteunen. De doelgroep van ons
aanbod is dan ook alle burgers van de stadsdelen waar wij werkzaam zijn.

 

<- Terug

combiwelsooslogo outline buitenveldertwoor logo