Zoeken

SOOZ - Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid - is een organisatie voor samenlevingsopbouw en is vooral actief in het voormalige stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid.SOOZ ontwikkelt en realiseert projecten ter verbetering van de leef- en woonomgeving. De medewerkers ondersteunen en begeleiden groepen bewoners, waarbij de inzet van de bewoners centraal staat.